Raksts, kuru vajadzētu izlasīt pusaudžu vecākiem. Slavena psihologa ieteikumi

Raksts, kuru vajadzētu izlasīt pusaudžu vecākiem. Slavena psihologa ieteikumi

No vecāku puses:

Sakiet bērnam, ka mīlat viņu.

Mīlestības nekad nevar būt par daudz. Steinbergs raksta, ka vecāki, kuri uzskata, ka vēsums attiecībās norūda raksturu, rūgti maldās. “Kad bērni izjūt patiesu mīlestību, gandrīz vienmēr viņi izvirza mazāk prasību vecākiem.”

Nekautrēties no fiziskiem mīlestības apliecinājumiem.

Apskaut, uzsist uz pleca un citi fiziski kontakti nostiprina savstarpēju emocionālu piesaisti.

Ŗeaģēt uz bērna emocionālajām vajadzībām.

Šajā vecumā vecāku uzdevums ir palīdzēt pusaudzim attīstīt pārliecību, ka viņš pats ir spējīgs uz neatkarīgu rīcību. To var panākt, saprātīgi piedāvājot pašam bērnam pieņemt nozīmīgus lēmumus.

Veidot mājās drošības sajūtu

Mājai ir jābūt kā cietoksnim, kur patverties no problēmām. Bērnam ir nepieciešama šī drošības saliņa, kur viņš var justies pasargāts.

Ņemt dalību bērna dzīvē

Tas bērnā veidos psiholoģiskās noturības rezerves. Un šī noturība būs nepieciešama visas dzīves garumā. Bez tam, tas ir principiāli nepieciešams pusaudža pašregulācijas veidošanai.

Izrādīt stingrību

Ir nepieciešams novilkt stingru robežu, lai noteiktu atļauto un neatļauto, jo: “Cilvēks apgūst pašregulācijas prasmes pateicoties tam, ka iesākumā citi regulē viņa uzvedību.” Stingrība sastāv no pieaugušā noteikti formulētu vēlmju saraksta, paskaidrojot bērnam noteikumus un lēmumus, kas sekos. Tāpat Steinbergs iesaka būt taisnīgiem, un rīkoties atbilstoši loģikai un bērna vecumam, izvairoties no skarbiem sodiem.

No izglītības sistēmas un skolas puses:

Iekļaut programmā uzdevumus operatīvās atmiņas attīstībai.

Pēdējie pētījumi apliecina, ka uzdevumi, kas uzlabo operatīvo atmiņu, ietekmē bērna izpildfunkcijas, tajā skaitā arī pašregulāciju.

Iekļaut vingrinājumus, kuri vērsti uz apzinātības praksi

Apzinātība iekļauj sevī uzmanības koncentrēšanu uz konkrēto brīdi un objektīvu vērtējumu. Apzinātības meditācija, tajā skaitā kolektīvā, ir spējīga mazināt stresa līmeni un atbrīvoties no neskaitāmām psiholoģiskām problēmām.

Iekļaut aerobos vingrinājumus

Šis darbības veids stimulē pašregulācijas spēju , jo vingrinājumi palīdz uzlabot smadzeņu veselību, pateicoties intensīvai asiņu pieplūdei.

Iekļaut programmā emocionālās un sociālās apguves stundas

Bērni ir ne tikai jāmāca pozitīvi domāt, bet jāattīsta mērķtiecība, jāizspēlē dažādas dzīves situācijas (tajā skaitā arī nesekmība, kā iespējama situācija).

Piedāvāt skolēniem grūtus un interesantus uzdevumus

Steinbergs raksta, ka mācību programmai jāatraisa bērnos azarts un vēlme to apgūt. Pusaudži vairumā gadījumu vēlas pieņemt izaicinājumu, un, ja to piedāvā skola, viņiem ir motivācija pārvarēt grūtības. Izmantojot visas šīs stratēģijas, pieaugušie vieglāk palīdzēs pusaudzim pilnveidot pašregulācijas spējas, līdz ar to palīdzēs viņam pārvarēt grūto dzīves posmu.


Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!