Reklāma

Noderēs.lv ir informatīvs izklaides portāls, ko atzinīgi vērtē portāla patstāvīgie lasītāji.

Aicinām Jūs izvietot reklāmu portālā Noderēs.lv!

Portālu regulāri apmeklē vairāk nekā 80000 lietotāju - galvenokārt sievietes vecumā no 25 līdz 64 gadiem, kas dzīvo Latvijā.

Par reklāmas pozīcijām, izcenojumu un citiem jautājumiem rakstiet reklama@noderes.lv