Ļoti svarīgi ir prast pateikties par visu Pateicības enerģija - tas ir liels spēks, kas pieejams ikvienam, tāpēc izmantojiet šo spēku

Ļoti svarīgi ir prast pateikties par visu  Pateicības enerģija - tas ir liels spēks, kas pieejams ikvienam, tāpēc izmantojiet šo spēku

“Dievs svētī bagātīgi un ik dienu, vienkārši ne katrs prot to saredzēt un novērtēt. Apziņa par to, cik kaut kas mums ir vērtīgs, diemžēl, parasti atnāk tad, kad mēs to pazaudējam. Tā ir iekārtota cilvēka grēcīgā būtība. Ja jūs neprotat priecāties par krūzīti karstas tējas, tad jūsu prieks nebūs ilgs, pat ja rīt jums Dievs uzdāvinās māju! Prieks un pateicība ir atkarīgi nevis no dāvanas izmēra, bet no spējas priecāties un pateikties. Nedomājiet, ka tikai ļoti dārgas un pa īstam iekārotas dāvanas var likt jums no sirds priecāties. Ja jūs neprotat būt apmierināts tagad, ar to, kas jums jau ir, tad ziniet: jūs nebūsiet apmierināti arī tad, ja jums būs visi maksimālie labumi, kurus šobrīd varat iedomāties. Apmierinātībā - tas nav noteikta labumu skaita esamības rezultāts, bet dvēseles stāvoklis, kad sirds prot būt apmierināta un pateikties.“

Timurs Rasulovs, Dievkalpojums tumsā

Mēs neapturam savu dzīvības plūsmu, kad, saņemot labumu - dāvājam labo (pateicamies) visās mūsu esības plāksnēs.

Trīs pateicības līmeņi cilvēkiem, augstākiem spēkiem, Dievam:

Pirmais līmenis

tā ir pateicība par visu labo, ko esam saņēmuši, kas ar mums notiek.

Otrais līmenis

tā ir pateicība par visu, kas ar mums notiek ikdienišķs, maznozīmīgs, no kā pārsvarā sastāv mūsu dzīve.

Un trešais pateicības līmenis, visgrūtākais

prasme pateikties par visām mūsu bēdām un nelaimēm, rūgtumu un ciešanām.

Pateicības enerģija - tā enerģija, ar kuru mēs “maksājam” par mums dāvāto dzīvi. Naudas ekvivalentā par enerģiju nespēj samaksāt neviens - tā ir nenovērtējama.

Mēs varam samaksāt tikai ar pateicību Pasaules radīšanai, Dievam par Viņa dievišķo Dāvanu.

Pateicības enerģija - tas ir milzīgs spēks, kas pieejams ikvienam, tāpēc izmantojiet šo spēku. Pateicieties viens otram, pateicieties dzīvei, pateicieties Zemei, Debesīm, Dabai. Pateicieties saulītei, kas mums spīd un sasilda mūs.

Pateicieties savai sirdij par to, ka tā ir atvērusies Dievišķajai Enerģijai, un jūs redzēsiet, cik priecīgāk jūs varēsiet dzīvot.

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!