Adopcijas skarbās patiesības. 1.daļa

Adopcijas skarbās patiesības. 1.daļa

Juris Cālītis: „Mēs meklējam aizbildņus, adoptētājus, bet bāriņtiesa pasaka: mums aģentūra piedāvāja ārzemes! Vecāki, kuri ir gatavi ņemt bērnus savā ģimenē - viņi tiek tirdīti un pazemoti no bāriņtiesām!”

Juris Cālītis ir viens no retajiem, kurš publiskajā telpā skaidri nosauc ar adopciju saistītos procesus īstajos vārdos! Sociālas kampaņas, dažnedažādas labdarības organizācijas un ziedojumu vācēji. Tam visam pa vidu, uzņēmumi, kuri , ar Labklājības Ministrijas atbalstu, rīko dažāda veida „kursus” iesācējiem adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem un viesģimenēm. Tā ir vesela industrija ar simtiem iesaistītu, materiāli ieinteresētu personu! Tas viss veikli paslēpies zem cēla moto : „palīdzēsim bez vecāku gādības palikušiem bērniem”!

Rodas jautājums! Kā ir patiesībā?

Patiesība, diemžēl, ir skarba! Noliekot malā audžuģimeņu, aizbildņu un viesģimeņu situāciju, pievēršos adopciijas jautājumiem. Kā notiek pats adopcijas process? Ne jau skaistos bukletos un socialo kampaņu reklamu rullīšos redzamos, bet īstenībā!

Ģimene, kura izlemj, un tas nav viegli, adoptēt bērniņu, pēc likumos noteiktās kārtības, dodas uz savu vietējo bāriņtiesu. Tur tiek iesniegts, vai uz vietas uzrakstīts iesniegums, kurā jānorāda bērna vai bērnu vecums, dzimums, tautība un veselības stāvoklis. Šeit jau sākas pirmā ķeza! Šie „parametri”, kurus ģimene ieraksta iesniegumā, vēlāk tiks gluži vai kā akmenī iekalti, bāriņtiesas lēmumā par adopcijas statusa piešķiršanu! Tālāk šos „parametrus” jau pārņems Labklajības Ministrija, kuras pārziņā ir adoptētāju un adoptējamo bērnu rindas! Adoptētājiem jārēķinās, ka šie Bāriņtiesai iesniegtā iesniegumā ierakstītie vēlamie bērniņa „parametri” būs noteicošais, pēc kā Ministrija tiem sniegs vai nesniegs sākotnējo informāciju! Piemēram, jūs ierakstīsiet, ka vēlaties adoptēt bērniņu vecumā no viena līdz diviem gadiem. Tad lūdzu, ierēdnis no Labklājības Ministrijas, savā exel formātā veidotajā rindā, nekad jums nedos ziņu par bērnu, kurš patreiz ir vienpadsmit mēnešus vai divus gadus un vienu dienu vecs! Jo. kā gan var ko tādu darīt! Jūs taču vēlējāties bērniņu no gada līdz diviem gadiem! Kaut kādas pielaides, ierēdņa prāt, nav iespējamas! Tikai stingri pēc noteikumiem. Exel taču nepieļauj neprecizitātes! Robotizēti. Rindas kārtībā. Bez jebkādām iespējām kaut ko mainīt! Shēma - iesniegums + Bāriņtiesas lēmums + Labklājības Ministrijas exel formāta rinda - darbojas dzelžaini!...

...bet aiz tā visa stāv cilvēkbērns, kurš gaida savu māmiņu, savu tēti, savas mājas...

Turpinājums sekos...

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!