Lūk, ko Dievs saka katrai zodiaka zīmei! Speriet soli uz priekšu un saņemiet dāvanu!

Lūk, ko Dievs saka katrai zodiaka zīmei! Speriet soli uz priekšu un saņemiet dāvanu!

“… Un bija rīts, kad Dievs stāvēja pretī saviem divpadsmit bērniem un katrā no tiem iesēja cilvēka dzīves sēklu. Viens pēc otra katrs bērns spēra soli uz priekšu, lai saņemtu sev domāto dāvanu.”

Tev, Auns,

Es dodu pirmo sēklu un lielo godu iesēt to. Katra sēkla, kuru tu sēsi, vairosies par miljonu vairāk tavās rokās. Tu būsi pirmais, kas iekļūs cilvēku prātos ar Manu Ideju. Taču tas nav tavs darbs, Ideju apšaubīt. Tava dzīve ir darbība, un vienīgā darbība, kuru es piedēvēju tev ir stāstīt cilvēkiem par Manu Darbību. Par labu darbu es došu tev labvēli – Pašcieņu. … Mierīgi Auns atkāpās atpakaļ savā vietā.

Tev, Vērsi,

Es dodu tiesības pārvērst sēklu matērijā. Tavs darbs ir liels un prasa milzu pacietību. Tev jāpabeidz viss iesāktais, pretējā gadījumā sēklas būs sētas velti, viss zudīs kā pūkas vējā. Tu ne mirkli nedrīksti šaubīties, ne arī mainīt savu viedokli pusceļā. Tu nedrīksti kļūt atkarīgs no citiem. Tavs labvēlis un palīgs – Spēks. Lieto to gudri! … Un Vērsis atkāpās savā vietā.

Tev, Dvīni,

Es dodu jautājumus bez atbildēm. Tu cilvēkiem nesīsi sapratni par to, ko viņi redz sev apkārt. Tu nekad neuzzināsi, kāpēc ļaudis runā vai klausās, bet tiecoties pēc atbildēm, tu iegūsi savu labvēli – Zināšanas. … Un Dvīnis atkāpās savā vietā.

Tev, Vēzi,

Es lieku par uzdevumu mācīt cilvēkiem emocijas. Mana misija tev ir likt cilvēkiem smieties un raudāt, lai jūtas attīstītu viņus. Tam es dodu tev labvēli – Ģimeni, pateicoties kurai cilvēki spēs vairoties. … Un Vēzis klusām atkāpās savā vietā.

Tev, Lauva,

Es uzdodu par darbu rādīt manu veikumu visā tā krāšņumā pasaulei. Tev jābūt uzmanīgam ar lepnumu, un vienmēr jāatceras, ka tas ir Mans Veikums, nevis tavs. Jo, ja par to aizmirsīsi, cilvēki ienīdīs tevi. Darbs, kuru es uzticu tev, nesīs daudz prieka, ja veiksi to labi. Lai veiktu visu uzticēto, es piešķiru tev labvēli – Godīgumu. … Un Lauva atkāpās savā vietā.

Tev, Jaunava,

Es lūgšu izsekot visu, ko cilvēce veiks ar manis radīto. Tev rūpīgi jāizseko tās ceļi un jānorāda uz kļūdām, lai manis radītais varētu pilnveidoties. Tam es piešķiru tev labvēli – Godīgus nodomus. … Un Jaunava atkāpās savā vietā.


Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!