Kas raksturo nobriedušu personību?

Kas raksturo nobriedušu personību?

Kas raksturo nobriedušu personību, tā saucamo ‘’pieaugušo’’?

Atbildības uzņemšanās par savām jūtām, domām un darbībām.

Savas izvēles apzināšanās. Nobriedis cilvēks savas rīcības un jūtu iemeslus nemeklē citos cilvēkos.

Saprātīga neatkarība.

Spēja pieņemt pašam savus lēmumus un nekļūt tādēļ vainīgam citu nozīmīgu cilvēku priekšā.

Spēja atšķirt realitāti no izdomas.

Būt godīgam pret sevi, nepakārtot faktus par labu saviem uzskatiem un priekšstatiem. Nesolīt to, ko nespēj izpildīt. Dzīvot tieši reālajā dzīvē, tieši ‘’šeit un tagad’’, bet nevis pagātnē vai nākotnē.

Savas personības integritātes izjūta.

Nobriedis cilvēks apzinās savas stiprās un vājās puses, pieņem sevi un necenšas izlikties par to, kas viņš nav, lai tikai iepatiktos vai izvairītos no vainas un kauna sajūtas. Viņš ir atvērts attīstībai un iecietīgāks pret citiem cilvēkiem.

Morālo normu esamība.

Neraugoties uz lielo iecietību pret sevi un citiem, nobriedušam cilvēkam ir iekšējais ‘’kodols’’ - viņa garīgās vērtības, pie kurām viņš pieturas pēc savas iekšējās pārliecības, un nevis tāpēc, ka baidītos no soda par to neievērošanu.

Sāncensības aizstāšana ar sadarbību

Sāncensība paredz konkurenci, kad ir nepieciešams pierādīt, ka ‘’es esmu labākais’’, bet to bieži pavada sāncenša pazemošana, atklāta vai slēpta.

Turpretī sadarbība - tā ir otra cilvēka pieņemšana, tāda, kāds viņš ir. Viņš ir cits. Viņš - tas neesmu es. Un tāpēc ir interesants.

Elastība un spēja adaptēties.

Tas nozīmē atteikšanos no uzvedības normām, kuras sevi jau ir izsmēlušas. Ja dzīves notikumi un apstākļi mainās, nobriedis cilvēks pielāgojas tiem vai maina pašus apstākļus, viņa pozīcija ir aktīva un konstruktīva, un nekādā ziņā ne upurējoša.

Spēja saglabāt un uzturēt attiecības

Nobriedis cilvēks ir pietiekoši drosmīgs, lai pamēģinātu kādam būt tuvs - jo vienmēr taču pastāv risks tikt atraidītam vai nodotam. Nobriedušam cilvēkam pietiks noturības un ziņkāres riskēt sastapties ar šīm jūtām.

Kāpēc tik daudz tiek runāts par personības briedumu?

Tāpēc, ka briedums - tā ir brīvība. Izvēles brīvība. Brīvība izpaust sevi, brīvība mīlēt un brīvība dzīvot.

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!