Bīstamās zīmes: kā rīkoties, ja baznīcā nodziest vai nokrīt svece

Bīstamās zīmes: kā rīkoties, ja baznīcā nodziest vai nokrīt svece

Svece, kas nodziest vai nokrīt, ir kaut kā slikta priekšvēstnesis. Diemžēl daudzi nezin, ko darīt tik nepatīkamā situācijā un kā izvairīties no nelaimes.

Baznīcas rituāli ir pazīstami jebkuram cilvēkam. Uzlikt sveces pie svētajām ikonām bija pieņemts vēl senatnē. Visi dievkalpojumi Bībeles laikos notika sveču gaismā. Kristiešu vajāšanas periodā tieši šī gaisma palīdzēja ticīgajiem rast ceļu. Laiki ir mainījušies, bet baznīcas tradīcija ir saglabājusies. Parasti neviens baznīcas apmeklējums nenotiek bez šī rituāla. Mēs liekam sveces par veselību, par mieru, lai palīdzētu zemes dzīvē gan sev, gan tuvākajiem, kā arī godināt mirušo piemiņu. Bet, ja jūsu svece pēkšņi sāk kūpēt, nodziest vai izkrīt no rokām, ir vērts aizdomāties, par ko jūs vēlas brīdināt Augstākie spēki.

Ja svece nokrīt

Baznīcu kalpotāji apgalvo, ka īpašu satraukumu tas nerada tikai tādā gadījumā, ja svece jums izkrīt nejauši. Sagadīšanās vai neliela kļūdīšanās nav atkarīgas no cilvēka, tāpēc tam nevajadzētu pārāk piegriezt vērību. Vienkārši nākošreiz esiet uzmanīgāki un nesteidzieties. Cita lieta, ja jūs sveci liekat jau atkārtoti un esat pārliecināti, ka tā nekrīt tāpat vien. Šajā gadījumā ir jāpievērš uzmanība vienai svarīgai detaļai: par ko jūs uzlikāt sveci. Ja labi nostiprināta svece ir tikusi uzlikta par veselību jūsu tuviniekiem un nezināmu iemeslu dēļ nokrīt - tā ir zīme par viņu drīzu slimību. Ja nokrīt svece par mieru - mirušā dvēsele nespēj rast mieru, tā klīst un cieš. Šajā gadījumā pēc iespējas vairāk jāskaita lūgšanas par mirušajiem, palīdzot viņiem atrast ceļu. Neatkarīgi no iemesla, kāpēc svece ir nokritusi, tā tūlīt jāpaceļ un jāpalūdz Dievam piedošana. Nodzisusī svece atkal jāaizdedzina un uzmanīgi jānoliek vietā.

Ja svece nodziest

Šajā sakarā ticīgajiem pastāv milzīgs daudzums zīmju un ticējumu. Lai arī baznīca tika uzlikusi liegumu uz dažāda veida aizspriedumiem un nepatiesiem stāstiem, tautas atmiņā ir zināmi daudzi neizskaidrojami atgadījumi, kurus savā starpā sasaistījusi tieši nodzisusi svece. Noliegt šo faktu vai ticēt tam - lemiet paši. Atcerieties tikai par to, ka baznīcas ticējumos slēpjas iemūžināta mūsu senču pieredze, un tie līdz pat šai dienai brīdina cilvēkus par iespējamām briesmām. Svece, kas nodzisusi baznīcā ir slikta zīme. Sveces liesma ir kā starpnieks starp Dievu un mūsu domām, kas vērstas uz Viņu. Ja tā nodziest, tas nozīmē tikai vienu: garīgā saikne ar Radītāju tikusi traucēta, Viņš nav sadzirdējis jūsu lūgumus un lūgšanas. Iemeslu tam var būt daudz. Iespējams, jūs esat sadusmojis Dievu vai pārkāpis pieļaujamās robežas. Tūlīt pat ir jāpalūdzas, jāattīrās un jānožēlo izdarītais grēksūdzē. Ja nodzisusi svece, kas likta par mieru, tas var brīdināt par to, ka aizgājējs tur uz jums ļaunu prātu. Noskaitiet lūgšanas, palūdziet piedošanu. Tikai dariet to no sirds un ar mīlestību. Bet, ja nodziest svece, kas uzlikta par dzīvu cilvēku, gaidiet nelaimi. Tas nozīmē nepatikšanas vai problēmas ar veselību. Tādā veidā Augstākie spēki jūs brīdina un dod iespēju novērst negatīvos notikumus. Ja nodziest svece - vērsieties pie Dieva, palūdziet viņa žēlastību un pateicieties par šo žestu, kas ir līdzjūtības un mīlestības pilns. Ja pēc tā sveces liesma degs vienmērīgi, tātad jūsu lūgšanas tika uzklausītas. Jebkurā gadījumā, vadieties pēc veselā saprāta, jo nodzēst sveci varēja jebkas: caurvējš, elpa, straujas roku kustības. Nevajag celt paniku un domāt negatīvā gultnē. Tikai jūsu ticība nosaka visu.

Ja svece sprakšķ

Dievnamā sveces sprakšķēšana nav nekas ārkārtējs. Daudz ir atkarīgs no vaska kvalitātes. Tomēr pēc tautas ticējuma tas ir nepatikšanu priekšvēstnesis. Ja jūsu svece sāk sprakšķēt, tas vēsta par problēmām un slimību, kurus pārvarēt var tikai ar ticību. Tas nozīmē, ka ir nenogurstoši jālūdzas, jāatbrīvojas no grēkiem un laicīgajiem kārdinājumiem, jāievēro pareizs dzīvesveids un jālūdzas par piedošanu un drīzu atveseļošanos. Priesteri aicina nepiegriezt vērību šīm zīmēm, bet saglabāt sev vienu vienīgu patieso un īsto ticību - ticību Dievam. Pastāv viedoklis, ka nodzisusi vai nokritusi svece ir slikta zīme, bet no Kristietības pozīcijām tam nav ne mazākās nozīmes.

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!