Bērni, kuru vecāki izšķiras, baidās no tuvām attiecībām nākotnē: zinātnieku pētījumi

Bērni, kuru vecāki izšķiras, baidās no tuvām attiecībām nākotnē: zinātnieku pētījumi

Jaunākajos pētījumos ir noskaidrots, ka cilvēki, kuri vēl ir bijuši bērni, kad viņu vecāki ir izšķīrušies, demonstrē zemāku oksitocīna, tā saucamā mīlestības hormona līmeni, nekā tie, kuru vecāki ir dzīvojuši laulībā.

Oksitocīna izstrāde

Oksitocīns ir hormons, kurš ir saistīts ar īpašiem pārdzīvojumiem, tādiem, kā bērna piedzimšana, barošana ar krūti un pat romantiska partnera apskāvieni. Jau agrāk zinātnieki tika pierādījuši tā nozīmību sociālajā uzvedībā un emocionālajās piesaistēs bērnībā. Jaunais pētījums iedziļinājās tajā, kas agrāk nebija labi izpētīts - saikne starp oksitocīnu, kas izstrādājies bērnībā, un pieaugušo dzīvi.

Sakars starp bērnībā piedzīvoto vecāku šķiršanos un uzvedību pieaugušajā dzīvē

Šķiršanos skaita pieaugums izraisa satraukumu par to, kādas sekas tas atstāj uz bērniem. Vairums pētnieku koncentrējās uz īstermiņa efektiem, piemēram, uz sekmēm, vai ilgtermiņa rezultātiem, piemēram, ietekmi uz attiecībām. Tomēr nebija zināms, kā šķiršanās ir saistīta ar šiem efektiem. Aptaujājot bērnus, kuru vecāki bija izšķīrušies, izrādījās, ka šāda pieredze kļūst par iemeslu garastāvokļa traucējumiem un tieksmi uz pārmērīgu psihoaktīvo vielu lietošanu, bet tam ir saikne ar oksitocīnu. Turklāt bērnu traģēdijas, piemēram, šķiršanās vai viena vecāka nāve, tiešā veidā ietekmē pusaudžu depresiju un trauksmi, kā arī uzvedību pieaugušā vecumā. Tās izraisa mazāku jūtīgumu un agresiju. Viens no faktoriem, kas veicina vecāku šķiršanās negatīvās sekas, ir oksitocīna izstrādes aktivitātes nomākšana.

Pētījuma process

Pēdējā eksperimentā ASV piedalījās 128 cilvēki no 18 līdz 62 gadiem. No tiem ap 27% norādīja, ka viņu vecāki ir šķīrušies. Vidējais vecums uz vecāku šķiršanās brīdi bija 9 gadi. Anketas jautājumi bija arī saistīti ar vecāku audzināšanas stilu un viņu pašu pārliecības līmeni, ar diskomfortu tuvības dēļ, ar nepieciešamību tikt atzītam un attiecībām ar apkārtējiem.

Zinātnieku gūtie rezultāti

Pēc anketu aizpildīšanas pētnieki veica oksitocīna koncentrācijas analīzi. Tā līmenis bija ievērojami zemāks tiem, kuru vecāki bija šķīrušies, kad viņi bijuši mazi. Analizējot tālāk, noskaidrojās, ka šie cilvēki aprakstīja savus vecākus kā mazāk gādīgus un vienaldzīgākus. Tie, kas bija pārdzīvojuši vecāku šķiršanos, bija mazāk par sevi pārliecināti, jutās neērti un nedroši tuvās attiecībās.

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!