Pazīmes, kas raksturo, ka cilvēks ir ar spēcīgu enerģētiku

Pazīmes, kas raksturo, ka cilvēks ir  ar spēcīgu enerģētiku

Cilvēka enerģētika ir dzīvības spēks, kas veidojas no divām enerģijas sastāvdaļām: iekšējās un ārējās – ķermeniskās un garīgās. Ķermeniskā daudzējādā ziņā ir atkarīga no apkārtējās pasaules, no ekoloģijas, no pārtikas un ūdens, ko mēs patērējam, no darbībām, ko mēs veicam. Savukārt garīgā ir atkarīga no mūsu iekšējā stāvokļa – emocionālās stabilitātes un pozitīvajām vai negatīvajām domām un nolūkiem. Ķermeniskā enerģija akumulē iekšējo garīgo enerģiju un virza to ārpus. Ideālā gadījumā mūsu ķermenis ir mūsu Gara nesējs. Ne velti saka, ka harmonija sākas iekšienē. Tīras, patiesas pozitīvas domas un nolūki – tā ir mūsu veselības ķīla. Tīra rīcība, kas balstās uz iekšējā ES harmoniju – tā ir dzīves Harmonija!

Spēcīgas cilvēka enerģētikas pazīmes:

Daudziem cilvēkiem piemīt spēcīgas enerģētikas pazīmes. Cilvēkiem ar spēcīgu enerģētiku piemīt harizma, mērķtiecība, pārliecība par saviem spēkiem, augsts garīgums un daudz kas cits, kas liecina par viņu augsto energopotenciālu.

Cilvēka energopotenciāls ir viņa spēja ražot paša enerģiju, uzkrāt un uzņemt to no ārpuses, kā arī to racionāli izlietot. Izmantojot enerģiju labiem nolūkiem, cilvēks saņem atpakaļ dubultu lādiņu un tātad – uzkrāj spēkus. Producējot negatīvas emocijas un veicot negatīvas darbības, cilvēks zaudē spēkus un tātad – veselību.

Cilvēks ar negatīvu enerģētiku slikti iespaido visu, kas viņam apkārt, ieskaitos līdzās esošos cilvēkus, no viņa ir vienas vienīgas nepatikšanas. Viņš nespēj dzīvot harmonijā ar apkārtni un pat ar sevi ne.

Cilvēks ar spēcīgu enerģētiku ir kā akumulators laikabiedriem un apkārtējai telpai. Tādam cilvēkam līdzās viss plaukst un zied.

Ja cilvēkam piemīt spēcīga pozitīva enerģētika, viņš ar sava biolauku vien spēj labvēlīgi iedarboties uz citiem cilvēkiem. Tajā pašā laikā cilvēks ar negatīvu enerģētiku izsauc pilnīgi pretēju stāvokli. Ļaudis viņam līdzās izjūt diskomfortu, trauksmi, jūtas nospiesti, un tie, kuru enerģētika ir vāja, var sajust fizisku vājumu.

Ja patika tev, noteikti patiks arī taviem draugiem. Padalies!

Pievienojies domubiedriem!